Návod, jak správně postupovat při úklidu rtuti z rozbitého teploměru

 

Efektivně uklizená a správně zlikvidována rtuť by neměla představovat riziko pro zdraví člověka. V případě, že byste vy nebo někdo jiný byli vystaveni působení rtuti a následně měli zdravotní obtíže, kontaktujte svého praktického lékaře.

Kuličky rtuti můžete sami snadno sesbírat z rovného a neporézního povrchu. Pokud by se však rozlitá rtuť obtížně odstraňovala (např. po proniknutí do koberce) nebo když by množství rozlité rtuti bylo větší, než by odpovídalo jednomu rozbitému teploměru, zajistěte kontaminovaný prostor a kontaktujte příslušnou hygienickou stanici.

 

1. Děti a domácí zvířata nepouštějte na kontaminované místo.

2. Než začnete s úklidem, oblékněte si starší oblečení, starší boty a nasaďte si gumové rukavice.

3. Nikdy nevysávejte kontaminované místo, protože byste kontaminovali vysavač a rtuť by se pak z něho odpařovala do vzduchu. Vysavač kontaminovaný rtutí je třeba zlikvidovat po domluvě s příslušnou hygienickou stanicí. K úklidu nepoužívejte mop ani koště. Kuličky rtuti, které by se na nich mohly zachytit, byste tak šířili dál do okolí.

4. Kuličky rtuti rozsypané na tvrdém povrchu, můžete sesbírat pomocí lepicí pásky nebo smést pomocí tvrdého papíru do skleněné pevně uzavíratelné nádobky. Bedlivě prohlédněte celé kontaminované místo, použijte i baterku, abyste rozlité rtuti odhalili co nejvíce.

 5. Nádobku, tvrdý papír a rozbité sklo uložte do dvojitého obalu a informujte se na příslušné hygienické stanici na možnosti likvidace. Místnost, kde došlo k rozlití rtuti, dobře větrejte a dva týdny nevysávejte.

6. Jestliže se kuličky rtuti dostaly do koberce nebo čalounění, sesbírejte je do uzavíratelné nádobky (viz krok 4). Nikdy nevysávejte (viz krok 3). Pokud se nepodaří rtuť sesbírat, je nutné kontaminovaný koberec nebo čalounění odstranit a zlikvidovat jako nebezpečný odpad.

Kontaminovaný materiál uložte do dvojitého obalu a zlikvidujte dle pokynů hygienické stanice.

7. K úklidu nepoužívejte domácí čisticí prostředky, zvláště ne ty, které obsahují amoniak nebo chlór, např. bělidla. Tyto chemikálie silně reagují se rtutí a přitom se uvolňují toxické výpary.

8. Elementární rtuť, která se vylila do dřezu, by měla být posbírána po demontáži odpadního potrubí v U-kolínku, uzavřena do skleněné nádobky a zlikvidována jako nebezpečný odpad. Rtuť ponechaná v odpadním kolínku se po styku s horkou vodou odpařuje a prodlužuje se tak doba expozice.

9. Ošacení, které přišlo do styku se rtutí, není možné prát ani chemicky čistit. Uložte ho do dvojitého obalu a zlikvidujte jako běžný domovní odpad.

10. Opatrně sundejte gumové rukavice (tahem ze zápěstí a přetočením naruby), zabalte je spolu s kontaminovaným ošacením do dvojitého obalu a zlikvidujte s domovním odpadem.

Po likvidaci rtuti místnost důkladně větrejte (otevřeným oknem a s použitím ventilátoru), minimálně po dobu 24 hodin. Děti a domácí zvířata nadále nevpouštějte do prostoru, který jste dekontaminovali.