Laboratoř funkčního vyšetřování KPL VFN

Vyšetření dýchacích cest, plic a nosu

 • klidová spirometrie, křivka průtok-objem
 • bodypletysmografické vyšetření (plicní objemy včetně celkové plicní kapacity a reziduálního objemu, zhodnocení proudové rezistence dýchacích cest)
 • vyšetření difúzní kapacity plic
 • vyšetření NO ve vydechovaném vzduchu (FeNO)
 • impulzní oscilometrie
 • nespecifické bronchoprovokační testy farmakologickým podnětem nebo fyzickou zátěží (i u dětí)
 • specifické bronchoprovokační testy profesními alergeny 
 • bronchodilatační testy (léky)
 • aktivní přední rinomanometrie
 • akustická rinometrie
 • rinoprovokační testy profesními alergeny
 • léčebné inhalace
 • odběr kondenzátu vydechovaného vzduchu

 

Vyšetření funkcí nervového systému, cév, zraku a sluchu

 • prstová pletysmografie (Raynaudův fenomén, riziko vibrací)
 • vodní chladový test pro horní i dolní končetiny
 • EMG
 • EEG
 • VEP – zrakové evokované potenciály
 • vyšetření zrakových funkcí (i pro řidičské oprávnění)
 • Lanthonyho test získané poruchy barevného vidění (po neurotoxických látkách)
 • vyšetření sluchu screeningovým audiometrem
 • klidové EKG vyšetření

 

Vybavení laboratoře

 • bodypletysmografy Masterlab s moduly pro vyšetření difúzní kapacity plic, impulzní oscilometrie, doplněné nebulizačním systémem APS umožňující přesné dávkování inhalované látky
 • MediSoft FeNO - analyzátor NO ve vydechovaném vzduchu
 • přenosný spirometr SpiroPro a Masterscope
 • rhinomanometr Rhinoscreen
 • akustický rhinometr RhinoMetrics
 • pulzní oxymetr 504
 • EEG-Walter Graphtek GMBH
 • EMG Tru Trace, CL2
 • automatická chladicí lázeň Chlad 2 k prochlazení horních i dolních končetin jako součást chladového testu před plethysmografickým vyšetřením
 • Optovist – ke komplexnímu vyšetření zrakových funkcí (včetně barvocitu, zorného pole)
 • Mobile Accu -optický přístroj pro rychlé a přesné testování zraku pro řidičské oprávnění
 • vybavení pro Lanthonyho test
 • EKG-Chirastar 60
 • kondenzátor vydechovaného vzduchu Ecoscreen
 • přenosné kondenzátory vydechovaného vzduchu TURBO DECCS 09
 • ultrazvukový inhalátor Microsonic

 

Personální obsazení

MUDr. Jindřiška Lebedová, vedoucí Jindriska.Lebedova(zavinac)vfn.cz 224 964 525 Lékař specialista v oboru pracovního lékařství
MUDr. Pavlína Klusáčková, PhD Pavlina.Klusackova(zavinac)vfn.cz 224 964 538 Lékařka
MUDr. Viest Bronislava Bronislava.Viest(zavinac)vfn.cz 224 964 147 Lékař specialista v oboru plicního lékařství
Blanka Sedláčková Blanka.Sedlackova(zavinac)vfn.cz 224 964 514, 224 964 538 Zdrav. sestra

Kontakt

 • Klinika pracovního lékařství, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
  přízemí kliniky
  místnosti č. 20, 24
 • tel.: 224 964 514
  objednávání pacientů a vyšetřovna pro pacienty Kliniky pracovního lékařství

Provozní doba

po-pá 7:30 - 15:00

Kontakty

Klinika pracovního lékařství VFN, na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

 

Objednávání a obecné informace tel. č. 224 964 512

                                            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Ambulance č. 3                         tel. č. 224 964 521


 

 

 

Individuální nabídky

Na základě požadavků zaměstnavatelů i jednotlivců sestavíme nadstandardní lékařskou prohlídku ze spektra námi poskytovaných služeb.

Lékařské preventivní prohlídky

 • pohovor se zaměřením na možné poškození z práce, vyšetření, TK, P, EKG, chemická analýza moči, odběr krve na laboratorní screening, markery tumorů, krevní obraz, stolice na okultní krvácení (OK)
 • pletysmografické vyšetření rukou a vodní chladový test
 • funkční vyšetřování plic – klidová spirometrie, křivka průtok – objem, bodypletysmografická vyšetření, difúzní kapacita plic (transfer faktor), plicní poddajnost, nespecifické bronchomotorické testy
 • specifické bronchomotorické testy s materiálem z pracoviště, bronchodilatační testy s léky, vyšetření indukovaného sputa, rinomanometrie, specifické rinoprovokační testy

Neurologické vyšetření včetně EEG, evokovaných potenciálů, Lantonyho testu, EMG

Konsiliární vyšetření v oblasti pracovního lékařství a toxikologie

Vyšetření osob před cestou a po návratu ze zahraničí

Očkování, vyšetření před očkováním

Vystavování zdravotních průkazů

Léčebné inhalace

Toxikologické vyšetření biologického materiálu (stanovení Hg, Cd, Pb, porfyrinů, kyseliny hippurové, kyseliny delta-aminolevulové, trichloretanolu, kyseliny trichloroctové, kyseliny fenylglyoxylové, methemoglobinu, paraquatu a diquatu, acetylcholinesterázy, aj.)

Pracovnělékařská činnost

 • poradenská a přednášková činnost v oblasti pracovního lékařství a toxikologie
 • kategorizace práce
 • kontrola pracovišť
 • vypracování programu systémové podpory zdraví pro zaměstnance

Centrum pracovního lékařství VFN

Centrum pracovního lékařství poskytuje tyto služby:

 • preventivní lékařské prohlídky všech druhů
 • kontroly pracovišť s cílem zjištění možných rizik ohrožení zdraví
 • poradenství a přednášky v oblasti podpory zdraví a vytváření zdravých pracovních podmínek
 • stanovování a vyhodnocování pracovních rizik, která ohrožují zdraví na pracovišti
 • dohled na činitele v pracovním prostředí a pracovní zvyklosti, které ovlivňují zdraví zaměstnanců, včetně hygienických zařízení
 • poradenství o plánování a organizaci práce, včetně uspořádání pracovišť
 • poradenství o zdraví, bezpečnosti a hygieně práce
 • konzultace k ergonomii a individuálních a hromadných ochranných pomůckách
 • pomoc pri přizpůsobování práce zaměstnancům
 • návrhy, týkající se pracovní rehabilitace
 • poskytování informací o výcviku a výchově v oblasti zdraví a hygieny při práci a ergonomie
 • spolupráce na rozboru pracovní úrazovosti
 • spolupráce na vypracování programů zlepšování pracovní praxe
 • spolupráce při zavádění a vyhodnocování nových zařízení ze zdravotního hlediska
 • vypracování plánu organizace první pomoci
 • školení zaměstnanců, určených objednatelem, k poskytování první pomoci

pdfStatutární listina Centra pracovního lékařství (pdf ke stažení)124.58 KB