Ambulance průmyslové neurologie VFN

Na ambulanci průmyslové neurologie (č. 5) provádíme po předchozím objednání klinické neurologické vyšetření, EMG (elektromyografie, při podezření na nemoci periferních nervů horních končetin z přetěžování, např. syndrom karpálního tunelu), dále EEG (elektroencefalografie, např. u profesionálních řidičů, pracovníků ve výškách, osob s epilepsií), zrakových evokovaných potenciálů (VEP) a Lanthonyho testu barevného vidění (např. u osob s podezřením na toxické poškození centrálního nervového systému).

Personální obsazení

Lékař: odb. as. MUDr. Petr Ridzoň

Doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. (hodnocení VEP, EEG, Lanthonyho testu)

Zdravotní sestra: Zdeňka Datlová

Objednávání klientů

Telefonicky nebo osobně na tel. 224 964 512, v časech: Po-Čt 7:00 - 15:00, Pá 7: 00-14:00

Ordinační hodiny: Čtvrtek 8:00-16:00

Centrum diagnostiky profesionálního bronchiálního astmatu a profesionální alergické rinitidy VFN

Centrum sídlí v laboratoři plicních funkcí Kliniky pracovního lékařství

Centrum je jediným pracovištěm v ČR, které provádí komplexní diagnostiku u nemocných s podezřením na profesionální bronchiální astma a profesionální alergickou rinitidu, včetně nespecifických a specifických bronchoprovokačních testů, rinoprovokačních testů a v odůvodněných případech i expozičních testů na pracovišti nemocných.

Slouží jako superkonziliární pracoviště pro ostatní oddělení a kliniky pracovního lékařství při diagnostice složitých případů profesionálního bronchiálního astmatu a alergické rinitidy.

Dispenzarizuje takto profesionálně nemocné v souladu s vyhl. č. 342/1997 Sb.

Rutinně provádí nespecifické bronchoprovokační testy i u nemocných s podezřením na neprofesionální bronchiální astma nebo alergickou rinitidu, u nemocných s astmatem rovněž k monitorování úspěšnosti jejich léčby.

Ve spolupráci s VŠCHT, Heyrovského ústavem AV ČR i Mikrobiologickým ústavem AV ČR se pracoviště podílí na výzkumných projektech zaměřených na analýzu markerů zánětu a oxidačního stresu v kondenzátu vydechovaného vzduchu u těchto nemocných.

Vyšetřovny jsou vybaveny následujícími přístroji:

 • 2 bodypletysmografy se zařízením pro inhalační aplikaci bronchoprovokačních a bronchodilatačních látek (alergeny, farmaka), se zařízením pro vyšetřování impulsní oscilometrie, s přídavným zařízením pro vyšetřování transfer faktoru a zařízením pro vyšetřování plicní compliance. Vzhledem k umístění vyšetřovacích jednotek v kabině i mimo ni lze vyšetřovat i nemocné na lůžku.
 • Ecoscreen (Jaeger) – odběr kondenzátu vydechovaného vzduchu.
 • RhinoScreen (fy Jaeger) - sledování nosní průchodnosti a rezistence.
 • RhinoScan (fy RhinoMetrics) - sledování obrazu a objemu nosní dutiny pomocí akustické rinometrie
 • Masterscope ROCC (Jaeger) - přenosné zařízení pro sledování statických a dynamických ventilačních parametrů a odporů v dýchacích cestách, využívá se zejména při provádění bronchoprovokačních testů na pracovišti nemocných.
 • MediSoft FeNO k vyšetření FeNO (frakce vydechovaného oxidu dusnatého) pro diagnostiku a monitorování stupně alergického zánětu sliznice dýchacích cest a úrovně kontroly tohoto zánětu léky

 • SpiroPro (Jaeger) - přenosné zařízení pro sledování základních ventilačních patrametrů

 • Ecovent (Jaeger) - zařízení pro sledování základních parametrů při odběru kondenzátu vydechovaného vzduchu
 • 2 x Porta Neb - nebulizátory k provádění léčebných inhalací
 • V oddělené místnosti je vestavěná expoziční kabina s digestoří pro provádění specifických expozičních testů

Personální obsazení:

Vedoucí centra: odb. as. MUDr. Jindřiška Lebedová

Odb. as. MUDr. Pavlína Klusáčková, PhD.

Odb. as. MUDr. Bronislava Viest

Zdr. sestra: Blanka Sedláčková

Kontakt:

pdfStatutární listina (pdf ke stažení)108.8 KB

Ambulance Střediska nemocí z povolání VFN

Na základě výběrového řízení Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika pracovního lékařství obdržela od Ministerstva zdravotnictví povolení k uznávání nemocí z povolání nebo ohrožení nemocemi z povolání pro STŘEDOČESKÝ KRAJ na roky 2016-2026 (12 okresů: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník), č.j. MZDR 53505/2016-3/PRO. Z rozhodnutí MZ ČR dostala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika pracovního lékařství povolení k uznávání nemoci z povolání nebo ohrožení nemoci z povolání pro území ÚSTECKÉHO KRAJE (okresy: Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem).

U osob s nemocí z povolání Středisko vystavuje posudek o bodovém hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb. v platném znění.

 

Personální obsazení

 

Vedoucí střediska:

 • odb. as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.

 

Lékaři střediska:

 • Odb. as. MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D.
 • MUDr. Jindřiška Lebedová
 • prim. MUDr. Jiří Lešovský
 • MUDr. Bohumil Okrouhlík
 • MUDr. Kateřina Pavlíčková
 • Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
 • odb. as. MUDr. Bronislava Viest
 • odb. as. MUDr. Kamil Vlček
 • MUDr. Jiří Žák, CSc.

 

Ordinační hodiny

Po-Pá 8:00 - 15:00

Objednávání klientů

Telefonicky nebo osobně: Kartotéka, tel. 22496 4512, v časech: Po-Čt 7:00-15: 00, Pá 7: 00-14:00.

Po telefonické domluvě se sestrou dostanete termín a instrukce, následně Vám zašleme písemnou pozvánku se seznamem dokumentů/požadovaných vyšetření, která budeme k přešetření profesionality onemocnění potřebovat.

 pdfStřediska nemocí z povolání určená Ministerstvem zdravotnictví

 

Ambulance interní

Interní ambulance (ambulance č. 4) provádí diagnostickou, preventivní a léčebnou péči pacientů s osteoporózou.

Personální obsazení

Lékař: odb. as. prim. MUDr. Jiří Žák, CSc.

Zdrav. sestra: vrchní sestra Blanka Šantrůčková

Ordinační hodiny: Středa 13: 00-15:00

Objednávání klientů: Telefonicky nebo osobně: Kartotéka, tel. 22496 4512, v časech: Po-Čt 7:00-15: 00, Pá 7: 00-14:00