doc F-KPL-019 - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

doc F-KPL-021 - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

doc F-KPL-022 - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci v riziku ionizujícího záření

doc F-KPL-024 - Výpis ze zdravotní dokumentace uchazeče o zaměstnání, zaměstnance

doc F-KPL-038 - Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci

Klinika pracovního lékařství
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

je poskytovatelem komplexní pracovnělékařské služby (dříve závodní preventivní péči), což jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivnívch prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci.

Nedílnou součástí poskytovaných služeb je poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a před pracovními úrazy a nemocemi z povolání, dohled na pracovištích na výkon práce a přednášková činnost zejména zaměřená na poskytování první pomoci.

Klinika pracovního lékařství při VFN PrahaZárukou kvality našich služeb je individuální přístup ke klientům, erudovaný personál s vysokou profesní úrovní (atestace lékařů v oboru pracovní lékařství, hygiena práce a nemoci z povolání, všeobecné lékařství, nemoci vnitřní), dlouholeté zkušenosti s poskytováním pracovnělékařských služeb, široké spektrum prováděných vyšetření s návazností na rozsáhlé diagnostické možnosti odborných pracovišť Všeobecné fakultní nemocnice, vynikající dopravní dostupnost našeho pracoviště v centru Prahy. Nabízíme možnost poskytování pracovnělékařských služeb a očkování přímo v odpovídajících zařízeních objednavatele.

Důkazem naší profesionality je více než 250 spokojených zaměstnavatelů.

Poskytujeme tyto služby

Pracovnělékařské služby
Preventivní lékařské prohlídky
Proč právě k nám
 
 
 
12

Toxikologické informační středisko KPL VFN

Toxikologické informační středisko (TIS) zajišťuje v nepřetržitém provozu celorepublikovou telefonickou lékařskou informační službu pro případy akutních otrav lidí a zvířat. Konzultace se poskytují zdravotníkům, laikům i veterinářům ze všech oblastí České Republiky, na 2 konzultačních linkách: 224 91 92 93 a 229 91 5402.

Smyslem těchto konzultací je na základě základních vstupních informací o nehodě (jaká látka/lék/rostlina/houba/živočich, kdo, kdy a jak jí byl vystaven) poskytnout informaci o rizikovosti dané expozice a pokud je to nutné, pak doporučení k první pomoci a léčbě či jiným opatřením. Tyto informace poskytujeme ihned při telefonické konzultaci. Pouze v situacích, kdy je třeba zjišťovat doplňující informace, může být konzultace řešena během několika telefonických hovorů nebo doplněna prostřednictvím e-mailu či faxem. TIS se nezabývá: vlivem chemických látek na plod (teratogenita), karcinogenitou, mutagenitou, vlivem chemických látek na životní prostředí, technickými a technologickými informacemi ohledně použití chemických výrobků, apod. V případě potřeby je možné poskytnout vhodné kontakty pro specifické situace, pouze však tehdy, nezdrží-li se tím průběh jiné akutní konzultace.

Cílem činnosti TIS je snížit počet a závažnost intoxikací (větší informovanost veřejnosti prostřednictvím preventivních programů) a příznivě ovlivnit průběh již vzniklých nehod. Znalost kontaktu na TIS a jeho využití zajistí optimální postup a zajištění u pacienta s intoxikací.

TIS je členem Evropské Asociace Toxikologických středisek a klinických toxikologů (EAPCCT).

Personální obsazení

prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., vedoucí

MUDr. Sergej Zacharov, CSc.

MUDr. Hana Farná

Mgr. Karolína Mrázová, PhD.

MUDr. Jiří Hlušička

PharmDr. Lucia Neuschlová

PharmDr. Eliška Lacinová

Kontakt

Toxikologické informační středisko (odkaz na webovou prezentaci)

 

 

 

Středisko nemocí z povolání VFN

Na základě výběrového řízení Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika pracovního lékařství obdržela od Ministerstva zdravotnictví povolení k uznávání nemocí z povolání nebo ohrožení nemocemi z povolání pro STŘEDOČESKÝ KRAJ na roky 2016-2026 (12 okresů: Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník), č.j. MZDR 53505/2016-3/PRO. Z rozhodnutí MZ ČR dostala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika pracovního lékařství povolení k uznávání nemoci z povolání nebo ohrožení nemoci z povolání pro území ÚSTECKÉHO KRAJE (okresy: Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem).

U osob s nemocí z povolání Středisko vystavuje posudek o bodovém hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb. v platném znění.

Vedoucí střediska

  • odb. as. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc.

 

Lékaři střediska

  • Odb. as. MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D.
  • MUDr. Jindřiška Lebedová
  • prim. MUDr. Jiří Lešovský
  • MUDr. Bohumil Okrouhlík
  • MUDr. Kateřina Pavlíčková
  • Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
  • odb. as. MUDr. Bronislava Viest
  • odb. as. MUDr. Kamil Vlček
  • MUDr. Jiří Žák, CSc.

 

pdfStřediska nemocí z povolání určená Ministerstvem zdravotnictví