doc F-KPL-017 - Anamnestický dotazník (pouze při 1. vyšetření)

doc F-KPL-019 - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

doc F-KPL-021 - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (řidiči referentských vozidel, řidiči profesionálové)

doc F-KPL-022 - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci v riziku ionizujícího záření (zaměstnanci kategorie A)

doc F-KPL-024 - Výpis ze zdravotní dokumentace uchazeče o zaměstnání, zaměstnance (při každém vyšetření)

doc F-KPL-038 - Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci (při každém vyšetření)