Nabídka služeb

 • Pracovně-lékařské služby (dříve závodní preventivní péče)
 • Pracovně-lékařské preventivní prohlídky
 • Vyšetření plicních funkcí
 • Vyšetření nervového systému, cév, zraku, sluchu
 • Toxikologické laboratorní vyšetření

 

Kompletní nabídka služeb

 

 Ambulance Centra pracovního lékařství VFN:

 • pracovně-lékařské služby
 • preventivní lékařské prohlídky (základní, rizikové, nadstandardní) - vystavení posudku o zdravotní způsobilosti
 • poradenská a přednášková činnost v oblasti pracovního lékařství a toxikologie
 • kontroly pracovišť
 • konziliární vyšetření v oblasti pracovního lékařství
 • vyšetření osob před cestou a po návratu ze zahraničí
 • očkování
 • vystavování zdravotních průkazů
 • provádění dílčích služeb na základě objednávky

 

 Ambulance Střediska nemocí z povolání VFN

 • posuzování a uznávání nemocí z povolání/ohrožení nemocí z povolání
 • posudky o bodovém ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění pro nemoc z povolání
 • dispenzarizace a následné prohlídky pro bývalé pracovníky rizikových profesí (karcinogeny, fibrogenní prachy)

 

Laboratoř funkčního vyšetření – vyšetření cév, zraku a sluchu

 • krevní odběry
 • chemická analýza moči
 • klidové EKG
 • prstová pletysmografie (Raynaudův fenomén, riziko vibrací)
 • vodní chladový test pro horní i dolní končetiny
 • klidové EKG vyšetření
 • vyšetření zrakových funkcí (i pro řidičské oprávnění)
 • vyšetření sluchu screeningovým audiometrem

 

Neurologická ambulance

 • neurologické vyšetření
 • EMG
 • EEG
 • VEP – zrakové evokované potenciály
 • BAEP -  kmenové sluchové evokované potenciály
 • Lanthonyho test získané poruchy barevného vidění (po neurotoxických látkách)

 

 Spirometrická laboratoř – komplexní vyšetření plicních funkcí

 • klidová spirometrie, křivka průtok-objem
 • bodypletysmografické vyšetření (plicní objemy včetně celkové plicní kapacity a reziduálního objemu, zhodnocení proudové rezistence dýchacích cest)
 • vyšetření difúzní kapacity plic (DLCO, transfer faktor)
 • vyšetření frakce oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu (FeNO)
 • vyšetření plicní poddajnosti (compliance statická, dynamická)
 • impulsní oscilometrie
 • nespecifické bronchoprovokační testy farmakologickým podnětem nebo fyzickou zátěží (i u dětí)
 • specifické bronchoprovokační testy látkami z pracoviště
 • aktivní přední rinomanometrie
 • akustická rinometrie
 • specifické rinoprovokační testy látkami z pracoviště
 • expoziční testy na pracovišti
 • bronchodilatační testy
 • léčebné inhalace
 • odběr kondenzátu vydechovaného vzduchu

 

Laboratoř průmyslové toxikologie

Analyzuje v biologickém materiálu:

 • acetylcholinesterázu
 • arzén
 • kadmium 
 • kyselinu delta-aminolevulovou
 • kyselinu fenylglyoxylovou
 • kyselinu hippurovou
 • kyselinu trichloroctovou
 • trichloretanol
 • methemoglobin
 • olovo
 • paraquat a diquat
 • porfyriny
 • rtuť
 • thalium
 • ev. další látky

 

Interní ambulance

 • dispenzarizace a léčba pacientů s osteoporózou

 

Nenašli jste, co jste hledali?

Prosím kontaktujte nás. Jsme připraveni pro vás připravit individuální nabídky.