Individuální nabídky

Na základě požadavků zaměstnavatelů i jednotlivců sestavíme nadstandardní lékařskou prohlídku ze spektra námi poskytovaných služeb.

Lékařské preventivní prohlídky

  • pohovor se zaměřením na možné poškození z práce, vyšetření, TK, P, EKG, chemická analýza moči, odběr krve na laboratorní screening, markery tumorů, krevní obraz, stolice na okultní krvácení (OK)
  • pletysmografické vyšetření rukou a vodní chladový test
  • funkční vyšetřování plic – klidová spirometrie, křivka průtok – objem, bodypletysmografická vyšetření, difúzní kapacita plic (transfer faktor), plicní poddajnost, nespecifické bronchomotorické testy
  • specifické bronchomotorické testy s materiálem z pracoviště, bronchodilatační testy s léky, vyšetření indukovaného sputa, rinomanometrie, specifické rinoprovokační testy

Neurologické vyšetření včetně EEG, evokovaných potenciálů, Lantonyho testu, EMG

Konsiliární vyšetření v oblasti pracovního lékařství a toxikologie

Vyšetření osob před cestou a po návratu ze zahraničí

Očkování, vyšetření před očkováním

Vystavování zdravotních průkazů

Léčebné inhalace

Toxikologické vyšetření biologického materiálu (stanovení Hg, Cd, Pb, porfyrinů, kyseliny hippurové, kyseliny delta-aminolevulové, trichloretanolu, kyseliny trichloroctové, kyseliny fenylglyoxylové, methemoglobinu, paraquatu a diquatu, acetylcholinesterázy, aj.)

Pracovnělékařská činnost

  • poradenská a přednášková činnost v oblasti pracovního lékařství a toxikologie
  • kategorizace práce
  • kontrola pracovišť
  • vypracování programu systémové podpory zdraví pro zaměstnance