Laboratoř funkčního vyšetřování KPL VFN

Vyšetření dýchacích cest, plic a nosu

 • klidová spirometrie, křivka průtok-objem
 • bodypletysmografické vyšetření (plicní objemy včetně celkové plicní kapacity a reziduálního objemu, zhodnocení proudové rezistence dýchacích cest)
 • vyšetření difúzní kapacity plic
 • vyšetření NO ve vydechovaném vzduchu (FeNO)
 • impulzní oscilometrie
 • nespecifické bronchoprovokační testy farmakologickým podnětem nebo fyzickou zátěží (i u dětí)
 • specifické bronchoprovokační testy profesními alergeny 
 • bronchodilatační testy (léky)
 • aktivní přední rinomanometrie
 • akustická rinometrie
 • rinoprovokační testy profesními alergeny
 • léčebné inhalace
 • odběr kondenzátu vydechovaného vzduchu

 

Vyšetření funkcí nervového systému, cév, zraku a sluchu

 • prstová pletysmografie (Raynaudův fenomén, riziko vibrací)
 • vodní chladový test pro horní i dolní končetiny
 • EMG
 • EEG
 • VEP – zrakové evokované potenciály
 • vyšetření zrakových funkcí (i pro řidičské oprávnění)
 • Lanthonyho test získané poruchy barevného vidění (po neurotoxických látkách)
 • vyšetření sluchu screeningovým audiometrem
 • klidové EKG vyšetření

 

Vybavení laboratoře

 • bodypletysmografy Masterlab s moduly pro vyšetření difúzní kapacity plic, impulzní oscilometrie, doplněné nebulizačním systémem APS umožňující přesné dávkování inhalované látky
 • MediSoft FeNO - analyzátor NO ve vydechovaném vzduchu
 • přenosný spirometr SpiroPro a Masterscope
 • rhinomanometr Rhinoscreen
 • akustický rhinometr RhinoMetrics
 • pulzní oxymetr 504
 • EEG-Walter Graphtek GMBH
 • EMG Tru Trace, CL2
 • automatická chladicí lázeň Chlad 2 k prochlazení horních i dolních končetin jako součást chladového testu před plethysmografickým vyšetřením
 • Optovist – ke komplexnímu vyšetření zrakových funkcí (včetně barvocitu, zorného pole)
 • Mobile Accu -optický přístroj pro rychlé a přesné testování zraku pro řidičské oprávnění
 • vybavení pro Lanthonyho test
 • EKG-Chirastar 60
 • kondenzátor vydechovaného vzduchu Ecoscreen
 • přenosné kondenzátory vydechovaného vzduchu TURBO DECCS 09
 • ultrazvukový inhalátor Microsonic

 

Personální obsazení

MUDr. Jindřiška Lebedová, vedoucí Jindriska.Lebedova(zavinac)vfn.cz 224 964 525 Lékař specialista v oboru pracovního lékařství
MUDr. Pavlína Klusáčková, PhD Pavlina.Klusackova(zavinac)vfn.cz 224 964 538 Lékařka
MUDr. Viest Bronislava Bronislava.Viest(zavinac)vfn.cz 224 964 147 Lékař specialista v oboru plicního lékařství
Blanka Sedláčková Blanka.Sedlackova(zavinac)vfn.cz 224 964 514, 224 964 538 Zdrav. sestra

Kontakt

 • Klinika pracovního lékařství, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
  přízemí kliniky
  místnosti č. 20, 24
 • tel.: 224 964 514
  objednávání pacientů a vyšetřovna pro pacienty Kliniky pracovního lékařství

Provozní doba

po-pá 7:30 - 15:00