Toxikologické informační středisko KPL VFN

Toxikologické informační středisko (TIS) zajišťuje v nepřetržitém provozu celorepublikovou telefonickou lékařskou informační službu pro případy akutních otrav lidí a zvířat. Konzultace se poskytují zdravotníkům, laikům i veterinářům ze všech oblastí České Republiky, na 2 konzultačních linkách: 224 91 92 93 a 229 91 5402.

Smyslem těchto konzultací je na základě základních vstupních informací o nehodě (jaká látka/lék/rostlina/houba/živočich, kdo, kdy a jak jí byl vystaven) poskytnout informaci o rizikovosti dané expozice a pokud je to nutné, pak doporučení k první pomoci a léčbě či jiným opatřením. Tyto informace poskytujeme ihned při telefonické konzultaci. Pouze v situacích, kdy je třeba zjišťovat doplňující informace, může být konzultace řešena během několika telefonických hovorů nebo doplněna prostřednictvím e-mailu či faxem. TIS se nezabývá: vlivem chemických látek na plod (teratogenita), karcinogenitou, mutagenitou, vlivem chemických látek na životní prostředí, technickými a technologickými informacemi ohledně použití chemických výrobků, apod. V případě potřeby je možné poskytnout vhodné kontakty pro specifické situace, pouze však tehdy, nezdrží-li se tím průběh jiné akutní konzultace.

Cílem činnosti TIS je snížit počet a závažnost intoxikací (větší informovanost veřejnosti prostřednictvím preventivních programů) a příznivě ovlivnit průběh již vzniklých nehod. Znalost kontaktu na TIS a jeho využití zajistí optimální postup a zajištění u pacienta s intoxikací.

TIS je členem Evropské Asociace Toxikologických středisek a klinických toxikologů (EAPCCT).

 

Kontakt

Toxikologické informační středisko (odkaz na webovou prezentaci)