Centrum diagnostiky profesionálního bronchiálního astmatu a profesionální alergické rinitidy VFN

Centrum sídlí v laboratoři plicních funkcí Kliniky pracovního lékařství

Centrum je jediným pracovištěm v ČR, které provádí komplexní diagnostiku u nemocných s podezřením na profesionální bronchiální astma a profesionální alergickou rinitidu, včetně nespecifických a specifických bronchoprovokačních testů, rinoprovokačních testů a v odůvodněných případech i expozičních testů na pracovišti nemocných.

Slouží jako superkonziliární pracoviště pro ostatní oddělení a kliniky pracovního lékařství při diagnostice složitých případů profesionálního bronchiálního astmatu a alergické rinitidy.

Dispenzarizuje takto profesionálně nemocné v souladu s vyhl. č. 342/1997 Sb.

Rutinně provádí nespecifické bronchoprovokační testy i u nemocných s podezřením na neprofesionální bronchiální astma nebo alergickou rinitidu, u nemocných s astmatem rovněž k monitorování úspěšnosti jejich léčby.

Ve spolupráci s VŠCHT, Heyrovského ústavem AV ČR i Mikrobiologickým ústavem AV ČR se pracoviště podílí na výzkumných projektech zaměřených na analýzu markerů zánětu a oxidačního stresu v kondenzátu vydechovaného vzduchu u těchto nemocných.

Vyšetřovny jsou vybaveny následujícími přístroji:

  • 2 bodypletysmografy se zařízením pro inhalační aplikaci bronchoprovokačních a bronchodilatačních látek (alergeny, farmaka), se zařízením pro vyšetřování impulsní oscilometrie, s přídavným zařízením pro vyšetřování transfer faktoru a zařízením pro vyšetřování plicní compliance. Vzhledem k umístění vyšetřovacích jednotek v kabině i mimo ni lze vyšetřovat i nemocné na lůžku.
  • Ecoscreen (Jaeger) – odběr kondenzátu vydechovaného vzduchu.
  • RhinoScreen (fy Jaeger) - sledování nosní průchodnosti a rezistence.
  • RhinoScan (fy RhinoMetrics) - sledování obrazu a objemu nosní dutiny pomocí akustické rinometrie
  • Masterscope ROCC (Jaeger) - přenosné zařízení pro sledování statických a dynamických ventilačních parametrů a odporů v dýchacích cestách, využívá se zejména při provádění bronchoprovokačních testů na pracovišti nemocných.
  • MediSoft FeNO k vyšetření FeNO (frakce vydechovaného oxidu dusnatého) pro diagnostiku a monitorování stupně alergického zánětu sliznice dýchacích cest a úrovně kontroly tohoto zánětu léky

  • SpiroPro (Jaeger) - přenosné zařízení pro sledování základních ventilačních patrametrů

  • Ecovent (Jaeger) - zařízení pro sledování základních parametrů při odběru kondenzátu vydechovaného vzduchu
  • 2 x Porta Neb - nebulizátory k provádění léčebných inhalací
  • V oddělené místnosti je vestavěná expoziční kabina s digestoří pro provádění specifických expozičních testů

Personální obsazení:

Vedoucí centra: odb. as. MUDr. Jindřiška Lebedová

Odb. as. MUDr. Pavlína Klusáčková, PhD.

Odb. as. MUDr. Bronislava Viest

Zdr. sestra: Blanka Sedláčková

Kontakt:

pdfStatutární listina (pdf ke stažení)108.8 KB