Centrum pracovního lékařství VFN

Centrum pracovního lékařství poskytuje tyto služby:

 • preventivní lékařské prohlídky všech druhů
 • kontroly pracovišť s cílem zjištění možných rizik ohrožení zdraví
 • poradenství a přednášky v oblasti podpory zdraví a vytváření zdravých pracovních podmínek
 • stanovování a vyhodnocování pracovních rizik, která ohrožují zdraví na pracovišti
 • dohled na činitele v pracovním prostředí a pracovní zvyklosti, které ovlivňují zdraví zaměstnanců, včetně hygienických zařízení
 • poradenství o plánování a organizaci práce, včetně uspořádání pracovišť
 • poradenství o zdraví, bezpečnosti a hygieně práce
 • konzultace k ergonomii a individuálních a hromadných ochranných pomůckách
 • pomoc pri přizpůsobování práce zaměstnancům
 • návrhy, týkající se pracovní rehabilitace
 • poskytování informací o výcviku a výchově v oblasti zdraví a hygieny při práci a ergonomie
 • spolupráce na rozboru pracovní úrazovosti
 • spolupráce na vypracování programů zlepšování pracovní praxe
 • spolupráce při zavádění a vyhodnocování nových zařízení ze zdravotního hlediska
 • vypracování plánu organizace první pomoci
 • školení zaměstnanců, určených objednatelem, k poskytování první pomoci

pdfStatutární listina Centra pracovního lékařství (pdf ke stažení)124.58 KB