Reference

Poskytujeme pracovnělékařské služby více než 250 podnikům.

Poskytujeme veškeré služby podnikům nezávisle na velikosti podniku a typu profesí.

S podnikem Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. jsme získali v roce 2007 osvědčení Ministerstva zdravotnictví České republiky „Podnik podporující zdraví 2. stupně" a v roce 2010 nejvyšší ocenění v kategorii menší a střední firmy „Podnik podporující zdraví 3. stupně."

 • A.S.A. Areal, Brno
 • A.S.A. s.r.o
 • ADECCO spol. s.r.o.
 • Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s.r.o.
 • Akuma a.s.
 • Alfa systém s.r.o.
 • Apleko s.r.o.
 • Aquaest a.s.
 • Arcadis Project manager
 • Archeologický ústav AV ČR
 • BCD CZ a.s.
 • BELTing, spol. s r.o.
 • Binta s.r.o.
 • Canberra - Packard spol. s.r.o.
 • Caroli s.r.o.
 • CASUA spol.s.r.o.
 • Celio a.s.
 • Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15
 • Česká geologická služba
 • Česká plemenářská inspekce
 • Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí
 • Česká republika - Úřad práce ČR, pobočka Praha
 • České vinařské závody a.s., Praha
 • Český úřad pro zkoušení střeliva a zbraní
 • Defekta NTD
 • Dekonta a.s.
 • Dětský domov v Praze
 • Dipra, výrobní družstvo
 • DOMOSA GROUP s.r.o.
 • Domovy mládeže v Praze
 • Družstvo Papírníkova
 • E + A, s.r.o., Kosmonosy
 • Ekologické a inženýrské stavby s.r.o.
 • Energie stavební a báňská a.s.
 • Etnologický ústav AV ČR
 • Exportní a garanční pojišťovací společnost a.s.
 • Firma - Favia s.r.o.
 • Firma GALMET s.r.o.
 • Firma Pavel Mládek
 • Firma Petr Kulle PK - Q
 • Firma Rokl, vrtací a trhací práce
 • Firma Roman Kříž
 • Firma Testima
 • Fyzikální ústav AV ČR
 • Great United Trading s.r.o.
 • Chemcomex Praha a.s.
 • Chironax Estra s.r.o.
 • Chironax Estral spol. s.r.o.
 • IJP a.s.
 • Ingersoll - Rand Equipment Manufacturing
 • INOS a.s.,  Strojírenská 411
 • INPRON Inženýring s.r.o.
 • Integrované střední školy v Praze
 • International Masters Publishers s.r.o.
 • ISS Facility s.r.o.
 • Kleentek, spol. s.r.o.
 • Knihovna AV ČR
 • Kobas  s.r.o.
 • Komerční úvěrová pojišťovna EGAP
 • Kosmetika Fleur de Santé
 • Kovohutě Příbram nástupnická a.s., Příbram VI.
 • K-Protos a.s.
 • Limagrain s.r.o.
 • Matematicko fyzikální fakulta UK Praha
 • Mateřské školy v Praze
 • Meditec Corporation s.r.o.
 • Městská část Praha 3
 • Miroslav Sedláček
 • Miroslav Štola
 • Mramor Slivenec
 • Národní knihovna ČR
 • Národní technická knihovna ČR
 • Nippon Express Deutschland GmbH
 • Orchid cz s.r.o.
 • Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 4
 • Pohl CZ,  Nádražní  25
 • Proma - družstvo
 • Přírodovědecká fakulta UK
 • PURUM s.r.o.
 • QUAIL INGENIERING spol. s.r.o.
 • Radek Fink
 • Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy
 • Safina a.s.
 • Satra spol. s.r.o.
 • Sattelfest s.r.o.
 • SITA CZ a.s.
 • Sociologický ústav AV ČR
 • Spolstav a.s.
 • Správa Pražského hradu
 • Správa úložišť radioaktivního odpadu
 • STAMO s.r.o.
 • Státní rostlinolékařská správa
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • Stavební firma Harman
 • Středočeský kraj
 • Techniserv s.r.o.
 • Trimax a.s.
 • UJP Praha a.s.
 • Úřad práce Praha - Západ
 • Úřad městké částu Praha 10
 • Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
 • Ústav fyziky plasmatu AV ČR
 • Ústav struktury a mechaniky hornin
 • Vyšší odborné školy v Praze
 • Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a.s.
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby
 • Wastech a.s.
 • Základní školy v Praze
 • Základní umělecké školy v Praze
 • Zoologická zahrada hl. města Prahy
 • Židovské muzeum v Praze

Kontaktujte nás pro vypracování individuální nabídky.

 

S podnikem Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. jsme získali v roce 2007 osvědčení Ministerstva zdravotnictví České republiky „Podnik podporující zdraví 2. stupně“ a v roce 2010 nejvyšší ocenění v kategorii menší a střední firmy „Podnik podporující zdraví 3. stupně.“